Velg en side

2A - HEIMEN

Arbeidstrening i et trygt fjellmiljø

Velkommen

2a-heimen avdeling Hemsedal  er et bo- og arbeidstreningstilbud for ungdom over 16 år. Målet er opptrening og avklaring av arbeidsevne, og ungdommene må finne sin plass og finne ut hva de ønsker å jobbe med.

Arbeid

Flaget Gård har mye å tilby ungdommene, og har arbeidstreninger innen yrkene: snekker, mekaniker, heste-faget, gårdsdrift, skogsarbeid, frisørfaget og reiseliv. Varierte arbeidsoppgaver med natur, dyr og kroppsarbeid som grunnlag.

Inn på tunet

Flaget Gård er godkjent «inn på tunet» gård, og gir god erfaring med gammeldags gårdsdrift.  Hest og håndkraft står i fokus som viktig kunnskap å bevare i dagens automatiske samfunn.

2a Heimen

2a-heimen as ble etablert i 2012 av Tove Ølnes og Agna Hollekve. I dag driftes forsterkede barne og ungdomsboliger, tiltak i henhold til lov om helse og omsorg. 2a-heimen gir et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til barn og unge i barnevernet, med trygghet, omsorg og utvikling i fokus.

Besøk 2a-heimen her